Home

โครงการเยาวชนแลกเปลี่ยนโรตารีภาค 3350 ประเทศไทย

โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนโรตารีสร้างสันติภาพในตัวตนของเยาวชนผู้นั้นทันที

rotary.org

ผลประโยชน์ที่ได้รับ

พัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ

สร้างมิตรภาพที่ยั่งยืนกับเยาวชนจากทั่วโลก

เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมใหม่

เป็นพลเมืองโลก

การแลกเปลี่ยนมีระยะเวลานานแค่ไหน

การแลกเปลี่ยนยาวอย่างน้อย 1 ปีการศึกษา และนักเรียนเรียนในโรงเรียนท้องถิ่นและอยู่กับหลายครอบครัวที่ดูแล

การแลกเปลี่ยนระยะสั้นจากหลายวันถึง3เดือน โดยโครงสร้างบ่อยครั้งเหมือนการเข้าค่าย การท่องเที่ยว หรือ โฺฮมสเตย์ ในช่วงที่ปิดภาคเรียน

การแลกเปลี่ยนเสมือนจริง เป็นโครงการที่จัดพิเศษในช่วงที่มีการแพร่ระบาดโควิด-19 มีการประชุม ทำกิจกรรม ภาพทัวร์ แบบออนไลน์ เพื่อเตรียมพร้อมพบปะกันจริงในอนาคต

ค่าใช้จ่ายมีอะไรบ้าง

ค่าที่พัก ค่าอาหาร จะมีการจัดการให้ เช่นเดียวกับค่าเล่าเรียนในแต่ละโปรแกรมแตกต่างกันไป แต่ในปกติทั่วไปนักเรียนต้องรับผิดชอบดังนี้

  • ค่าสมัคร
  • ค่าค้ำประกัน
  • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
  • ประกันการเดินทางต่างประเทศ/ประกันการศึกษาต่อต่างประเทศ
  • เอกสารการเดินทาง เช่น พาสปอรต์ วีซ่า
  • การใช้จ่ายเงินและการเดินทางเพิ่มเติม หรือทัวร์

ฉันจะสมัครอย่างไร

ผู้สมัครมีอายุ 15ปี 6 เดือนและไม่เกิน 18 ปี ในวันที่ 1 สิงหาคม และเป็นผู้นำในโรงเรียน และชุมชนของตน ติดต่อสโมสรโรตารีในพื้นที่ของคุณเพื่อดูว่ามีโอกาสแลกเปลี่ยนใดบ้าง และมีขั้นตอนการสมัครอย่างไร

รายงานประจำปีโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน

การแลกเปลี่ยนเยาวชนของโรตารีเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้นำรุ่นเยาว์ทำหน้าที่เป็นตัวเร่งให้เกิดสันติภาพและความยุติธรรมทางสังคมในชุมชนท้องถิ่นและทั่วโลกหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลง โปรแกรมนี้เป็นไปได้เพราะความทุ่มเท ความเป็นผู้นำ และความหลงใหลของอาสาสมัครหลายหมื่นคน ทั้งสมาชิกโรตารีและไม่ใช่สมาชิก ซึ่งทำให้โปรแกรมพิเศษนี้ประสบความสำเร็จ

อ่านข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับวิธีที่โครงการแลกเปลี่ยนโรตารีเป็นตัวเร่งให้เกิดการบริการ ความเข้าใจในวัฒนธรรม และการเชื่อมโยงตลอดชีวิตกับโรตารี

“During my year in Brazil, I was a representative of Australia, of my family, and of Rotary. Doing something bigger than yourself, it humbles you.”

Joel Jackson, former Youth Exchange student from Australia

“Before, I would never be able to make a conversation with a person I didn’t know. Now, I can proudly say it isn’t like that anymore. I can go up to people. I have become more open, more mature.”

Varda Shah, former Youth Exchange student from India

“To meet up with my classmates and host families after 50 years has been simply amazing. Through Rotary Youth Exchange I had such a precious chance and a fabulous experience. Thank you.”

Yoko Sekimoto, the first Youth Exchange student from Japan


ประกาศโรตารีภาค 3350 ปี 2564

2021-10-15T16:18:00

  days

  hours  minutes  seconds

until

ประกาศรับสมัครโครงการแลกเปลี่ยนโรตารีภาค 3350 ปี 2564

ระยะเวลารับสมัคร : 1กันยายน – 15 ตุลาคม 2564

ผู้สมัคร : ต้องมีอายุไม่ตํ่ากว่า 15 ปี 6 เดือนและไม่เกิน 18 ปี ในวันที่ 1 สิงหาคม 2565 (เกิดระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม 2547  ถึงวันที่1 กุมภาพันธ์  2550)

ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องมีภูมิลําเนาอยู่ในภาค 3350 และมีสโมสรโรตารีในภาค 3350  รับเป็นสโมสรอุปถัมภ์ (Sponsor Club) โดยสโมสรอุปถัมป์เป็นผู้สัมภาษณ์และคณะกรรมการสโมสรได้อนุมัติในที่ประชุมสโมสรแล้ว พ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย  ต้องมีถิ่นที่อยู่ในภาค3350 ณ วันสมัคร จนถึงเดินทาง และต้องเรียนในโรงเรียน อยู่ในภาค 3350

รับข่าวสารจากเรา

ติดต่อเรา

คุณประภา 081 689 6698